Klachtenregeling


T&H Groep heeft een klachtenregeling die voorziet in de mogelijkheid tot het indienen van een klacht over het beroepsmatig handelen van aan T&H Groep verbonden beroepsbeoefenaren en over vermeende onregelmatigheden in verband met de dienstverlening door T&H Groep.

 

Klachtenregeling T&H Groep

De klachtenregeling vormt onderdeel van het door T&H Groep gehanteerde stelsel van kwaliteitsbevordering en -bewaking en is beginsel bedoeld voor klanten van T&H Groep, maar ook derden kunnen daarvan gebruik maken.

Klachten als bedoeld in de klachtenregeling worden behandeld door de daartoe ingestelde Commissie Klachtbehandeling T&H Groep.

Het adres luidt:

Commissie Klachtbehandeling T&H Groep
p/a T&H Groep, Tewarie & Partners
Oranje Nassaulaan 55
1075 AK Anmsterdam

Alleen klachten die ingediend worden op grond van de procedure inzake de behandeling van klachten, worden in behandeling genomen.

Bekijk en download de Procedure Klachtenregeling.